โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

วันที่ 14/06/2023 เวลา 15:27:17 น.

คณะพยาบาลศาสตร์ได้รับความอนุเคราะห์ จากท่านอธิการบดี เปิดโครงการและกล่าวตอนรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักคณะพยาบาลศาสตร์และสถาบันการศึกษา และทราบข้อมูลกิจกรรมและการเรียนการสอน ณ ห้องB403 อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ลำรางทุ่งกะโล่)