ค่านิยม


NURSE-URU

N - Nobleness : เป็นผู้มีคุณธรรมและศีลธรรมสูง
U - Unification : การรวมพลังขับเคลื่อนองค์กร
R - Riches : ความสูงค่า
S - Smart and Service mind : ฉลาดหลักแหลม เฉียบคม และบริการด้วยใจ
E - Empathy : มีความเอื้ออาทร
U - Unity : มีความเป็นน้ำหนึ่ใจเดียวกัน
r - Responsibility : มีความรับผิดชอบ
U - Uniqueness : ความเป็นเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์