ติดต่อเรา

คณะพยาบาลศาสตร์

ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

00 (958) 9865 562

จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 16.30 น.

nurse@uru.ac.th