รับการตรวจความพร้อม โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลฯ จากสถาบันพี่เลี้ยง

วันที่ 04/08/2022 เวลา 23:43:24 น.

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร และอาจารย์ณัทกวี พรหมดิเรก ศิริรัตน์ รักษาราชการแทนคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ และทีมคณาจารย์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ (สถาบันพี่เลี้ยง) ในโครงการรับการตรวจความพร้อม โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ จากสถาบันพี่เลี้ยง นำโดย ผศ.ดร.วัลภา ทรงพระคุณ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค พร้อมคณะผ้บริหาร ในการประชุมและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ รวมถึงทรัพยากรการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมสรุปผลการตรวจเยี่ยมและให้ข้อเสนอแนะต่อไป