กิจกรรม“พิธีไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 07/07/2022 เวลา 16:55:44 น.

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมกตัญญุตาคารวะ “พิธีไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีขบวนอัญเชิญตราพระราชลัญจกร นำโดย รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี และคณะผู้บริหาร พร้อมคณาจารย์จากทุกคณะเข้าสู่ห้องพิธีการ จากนั้น ผู้แทนนักศึกษาแต่ละหมู่เรียน นำพานดอกไม้ธูปเทียนบูชาครูขึ้นมอบให้กับผู้บริหารและคณบดีทุกคณะ เสมือนเป็นตัวแทนของครูทุกคน ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ลำรางทุ่งกะโล่