แต่งตั้ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

วันที่ 24/05/2022 เวลา 14:24:08 น.

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ - ตั้งแต่ 18 เมษายน 2565 -