Director image

อาจารย์ ดร.พิมพ์รดา ธรรมีภักดี

24/04/2024

24 เมษายน 2567 คณบดีและคณาจารย์ ร่วมพิธีรับปัญญาบัตรและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เส้นทางสู่โรงเรียน ผู้สูงอายุหาดกรวดชวนชื่น

คณะพยาบาลศาสตร์ โดยอาจารย์ ดร.พิมพ์รดา ธรรมีภักดี คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภั...

Details

24/04/2024

19-20 เมษายน 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนผลงานวิจัยสู่การขอตำแหน่งทางวิชาการ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการ...

Details

25/02/2024

อาจารย์คณะพยาบาลร่วมพิธีลงเสาเข็มเทววิหาร 8 เซียน และพิธีวางศิลาฤกษ์ ก่อสร้างองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม

วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.39 น. อาจารย์คณะพยาบาลร่วมพิธีลงเสาเข็มเทววิหาร 8 เซียน แ...

Details

23/02/2024

ร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน อนามัยโรงเรียนวัดอรัญญิการาม

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา13.00น. อาจารย์พยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ...

Details

17/02/2024

กีฬาหางนกยูงเกมส์

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นวันสำคัญที่นักศึกษาจัดกิจกรรมกีฬาหางนกยูงเกมส์...

Details

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง