Director image

อาจารย์ ดร.พิมพ์รดา ธรรมีภักดี

25/02/2024

อาจารย์คณะพยาบาลร่วมพิธีลงเสาเข็มเทววิหาร 8 เซียน และพิธีวางศิลาฤกษ์ ก่อสร้างองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม

วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.39 น. อาจารย์คณะพยาบาลร่วมพิธีลงเสาเข็มเทววิหาร 8 เซียน แ...

Details

23/02/2024

ร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน อนามัยโรงเรียนวัดอรัญญิการาม

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา13.00น. อาจารย์พยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ...

Details

17/02/2024

กีฬาหางนกยูงเกมส์

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นวันสำคัญที่นักศึกษาจัดกิจกรรมกีฬาหางนกยูงเกมส์...

Details

16/02/2024

กิจกรรมกีฬาหางนกยูงเกมส์

นักศึกษาและคณะจารย์ร่วมกิจกรรมกีฬาหางนกยุงเกมส์...

Details

16/02/2024

บูรณาการความร่วมมือเพื่อยกระดับศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ

บูรณาการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน และวิท...

Details

15/02/2024

อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาด้วยหัวใจ

อาจารย์ที่ปรึกษาทุกกลุ่ม ทุกชั้นปี ได้เข้าพบพูดคุยกับนักศึกษาและทำแบบประเมินด้านบน ตา...

Details

15/02/2024

ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาประจำปี 2567

14 กุมภาพันธ์ 2567 จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน เป...

Details

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง