Director image

อาจารย์ ดร.พิมพ์รดา ธรรมีภักดี

23/05/2024

วันที่ 23 พฤษภาคม 25667 คณาจารย์พยาบาลออกหน่วยเคลื่อนที่

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ร่วมงานออกหน่วยเคลื่อนที่ ...

Details

10/05/2024

วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิต์ ร่วมกิจกรรม URU Super Big Cleaning Day

วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิต์ ร่วมกิจกรรม URU Super Big Cleaning Day คณะพย...

Details

08/05/2024

8 พฤษภาคม 2567 ทีมคณะจารย์และบุคลากรสนับสนุนร่วม Big cleaning

8 พฤษภาคม 2567 ทีมคณาจารย์และบุคตลากรสนับสนุน รวมพลังร่วมกับผู้บริไหาร คณาจารย์และบุคลากร...

Details

06/05/2024

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 สถานการณ์ฉุกเฉินพายุฤดูร้อนพัดถล่มในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และคณะพยาบาลศาสตร์ ทุ่งกะโล่

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 สถานการณ์ฉุกเฉินพายุฤดูร้อนพัดถล่มในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และคณ...

Details

03/05/2024

3 พฤษภาคม 2567 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และผู้บริหาร อาจารย์ ต้อนรับคณะทีมงานเก็บข้อมูลวิจัยจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และผู้บริหาร อาจารย์ ต้อนรับคณะทีมงานเก็บข้อมูลว...

Details

24/04/2024

24 เมษายน 2567 คณบดีและคณาจารย์ ร่วมพิธีรับปัญญาบัตรและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เส้นทางสู่โรงเรียน ผู้สูงอายุหาดกรวดชวนชื่น

คณะพยาบาลศาสตร์ โดยอาจารย์ ดร.พิมพ์รดา ธรรมีภักดี คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภั...

Details

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง